Zarządzenie nr 376/2018/P

w sprawie powołania Zespołu do spraw modernizacji i rozwoju targowisk.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-30

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-18 16:12:49.0