Zarządzenie nr 41/2001

W sprawie sporządzenia spisu z natury w Delegaturze Wilda.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-01-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-19

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Delegatury Urzędu Miasta Poznań Wilda

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Kierownicy Delegatur

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:12:12.0