Zarządzenie nr 45/2001

W sprawie zmiany zarządzenia nr 20/92 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29.10.1992 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i organizacji inwentaryzacji w Urzedzie Miejskim w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-02-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-02-20

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:12:00.0