Zarządzenie nr 450/2003/P

W sprawie odwołania pani Ewy Koniecznej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 128 w Poznaniu, os. Piastowskie 105

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-06

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0