Zarządzenie nr 461/2019/P

w sprawie zobligowania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych do systematycznego i pełnego udostępniania informacji o planowanych i realizowanych inwestycjach na obszarze miasta Poznania w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP), prowadzonym przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-05-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-05-28

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

dyrektorowie biur i wydziałów Urzędu Miasta Poznania#Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:15:00.0