Zarządzenie nr 47/2017/K

zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-05

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Zmienia zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-11-14 16:14:00.0