Zarządzenie nr 503/2003/P

W sprawie Zarządzenia nr 249/2003/P dotyczącego harmonogramu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2003r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-27

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Analiz i Kontroli Budżetu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Analiz i Kontroli Budżetu

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0