Zarządzenie nr 508/2003/P

W sprawie rozwiąznia stosunku pracy z panią Anną Sip-Deresińską, dyrektorem Przedszkola nr 84 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 32

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-27

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:31:05.0