Zarządzenie nr 51/2000

W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w wydziałach i równorzędnych jednostkach organizacyjnych oraz w delegaturach Urzędu Miasta i jednostkach podległych

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-10-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-10-11

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:59.0