Zarządzenie nr 515/2019/P

w sprawie określenia liczby etatów Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-19

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Straż Miejska Miasta Poznania

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Straż Miejska Miasta Poznania

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-13 16:16:47.0