Zarządzenie nr 529/2019/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2019 w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-24

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:15:00.0