Zarządzenie nr 53/2018/P

w sprawie trybu powoływania oraz zasad funkcjonowania oddziałów sportowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-23

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0