Zarządzenie nr 535/2019/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Trybunalska 17/25, pani Jolancie Czereśniowskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-25

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:15:00.0