Zarządzenie nr 537/2003/P

W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Marianem Dźwinielem, dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-04

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0