Zarządzenie nr 537/2019/P

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-26

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:15:00.0