Zarządzenie nr 55/2000

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji, oceny stanu technicznego, klasyfikacji i wybrakowania sprzętu OC, znajdującego się w miejskim magazynie

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-11-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-11-17

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny#Wydział Zarządzania Kryzysowego I Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:12:00.0