Zarządzenie nr 557/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 162/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.01.2003 oraz zarządzenia nr 234/03/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7.03.2003 w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację celów publicznych w 2003 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-10

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury I Sztuki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury I Sztuki

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 16:11:56.0