Zarządzenie nr 56/2000

W sprawie obszaru Miasta Poznania, na którym wprowadza sie pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-11-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-11-21

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 08:15:21.0