Zarządzenie nr 56/2001

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego ze Szkołą Podstawową Nr 90 im. hb. Władysława Zamoyskiego i wydzielonymi siłami ratowniczymi miasta.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-04-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-04-05

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 16:13:39.0