Zarządzenie nr 582/2003/P

W sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej - " Fundusz Ratowniczy" na dofinansowanie wykonania prac rewaloryzujących sklepienie i podwieszenie pseudokopuły zabytkowego kościoła pw.Wszystkich Świętych w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-29

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:31:05.0