Zarządzenie nr 584/2003/P

W sprawie powierzenia pani Dorocie Gajewskiej stanowiska Zespołu Szkół Specjalnych nr 106 w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 53

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-30

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:31:05.0