Zarządzenie nr 598/2003/P

W sprawie powierzenia Pani Katarzynie Skrzypczak zadań doradcy metodycznego

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-05

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 16:13:49.0