Zarządzenie nr 72/2001

W sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-06-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-06-21

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-21 08:14:25.0