Zarządzenie nr 771/2018/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Swojska 6.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-31

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 93, Przedszkole 193)

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-14 08:13:53.0