Zarządzenie nr 777/2018/P

uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu ds. rekreacyjnego zagospodarowania plaż północno-zachodniego klina zieleni miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-06

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Transportu i Zieleni

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Transportu i Zieleni

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:00.0