Zarządzenie nr 77a/2001

W sprawie powołania zespołu d/s przyjęcia ofert wstepnych na zakup udziałów spółki Zakład Naprawy Autobusów Sp. z o. o.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-07-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-07-18

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Wydział Mienia Komunalnego

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 16:13:39.0