Zarządzenie nr 796/2017/P

w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-20

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Transportu i Zieleni

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Transportu i Zieleni

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0