Zarządzenie nr 823/2017/P

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-28

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0