Zarządzenie nr 835/2017/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 1/2018) na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-30

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 08:13:04.0