Zarządzenie nr 851/2018/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu, ul. Warzywna 19, pani Zuzannie Szmyt.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-21

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-22 16:14:38.0