Zarządzenie nr 857/2018/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-22

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-22 16:14:38.0