Zarządzenie nr 874/2017/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu, ul. Podkomorska 49.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-08

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0