Zarządzenie nr 885/2017/P

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00049133/0 o powierzchni 681 m oraz w księdze wieczystej nr PO1P/00055682/8 o powierzchni 490 m, zajętych pod ulicę Promyk i Płomienną w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-13

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0