Zarządzenie nr 905/2017/P

w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ..............................., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 7, działka nr 11/2.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-18

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych (nazwisko i imię , KW, cenę zakupu)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 j.t.)

Osoba dokonująca wyłączenia

Monika Wesołowska-Szydłowska

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0