Zarządzenie nr 919/2018/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-14

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Transportu i Zieleni

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Transportu i Zieleni

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:37.0