Zarządzenie nr 969/2017/P

w sprawie powołania pani Anny Hryniewieckiej na stanowisko dyrektora Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-01

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

adres zamieszkania

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M. Rybiński

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0