Zarządzenie nr 98/2001

W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-10-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-10-26

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:59.0