Zarządzenie nr 989/2018/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu, ul. Świt 25, panu Pawłowi Untermannowi.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-27

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0