Zarządzenie nr 15/2018/K

w sprawie przeciwdziałania nadużyciom, postępowania w przypadkach ich stwierdzenia oraz zarządzania informacjami o nadużyciach.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-03-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-30

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Biuro Kontroli

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Kontroli

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:37.0