Zarządzenie nr 250/2018/P

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-03-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-03-30

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:37.0