Zarządzenie nr 288/2018/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 45/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-17

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:00.0