Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)

Kierownik/Dyrektor

Marek Gabryelewicz
ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań
61 879-12-41, 61 877-09-08
godziny urzędowania: 7-15
zss@samochodowka.edu.pl
www.samochodowka.edu.pl

Kompetencje i zadania

Świadczenie usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała nr LXXIX/916/III/2002, LXXX/932/III/2002, LXXII/560/II/1998.

Budżet jednostki na bieżący rok

5 748 995 zł

Wartość posiadanego mienia

14 170 761 zł

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Arkadiusz Borach
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-03 08:29 - oferta pracy (Aktualizacja)