Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
46 2017-01-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowwej sieci cieplnej dla podłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynków mieszkalnych  
31 2017-01-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej niskiego napięcia - 0,4kV wraz z szafami kablowymi SK  
21 2017-01-05 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
16 2017-01-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej (kablowej) nn-0,4kV od stacji transformatorowej cMST-1782 do złączy kablowych ZK  
1998 2016-12-30 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym sieci gazowej - przebudowa sieci wraz z przyłączami  
2002 2016-12-30 zgłoszenie z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej  
1994 2016-12-29 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącym złączem kablowym  
1995 2016-12-29 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego wraz z instalacją gazu i zbiornikami bezodpływowymi  
1976 2016-12-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej nn 0,4kV  
1973 2016-12-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy linii kablowych nn 0,4kV i dwóch złączy i szaf kablowych  
1968 2016-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej DN 180 i sieci sanitarnej DN 200 - I etap inwestycji  
1970 2016-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej  
1955 2016-12-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1961 2016-12-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego TAK
1945 2016-12-14 zgłoszenie zamiaru budowy sieci cieplnej do węzła w budynku  
1914 2016-12-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym siec i kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego NIE
1909 2016-12-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1910 2016-12-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1894 2016-12-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1896 2016-12-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1875 2016-11-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn-0,4kV od stacji MST-149 na słup krańcowy linii nn napowietrznej NIE
1866 2016-11-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej - rozbudowa sieci wodociągowej  
1862 2016-11-25 zgłoszenie zamiaru budowy budynku jednorodzinnego NIE
1843 2016-11-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1839 2016-11-22 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego TAK
1805 2016-11-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
1804 2016-11-14 zgłoszenie przebudowy 1 piętra i poddasza , dobudowa ogrodu zimowego i tarasu oraz docieplenie poddasza w b. jednorodzinnym TAK
1792 2016-11-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci drenażowej - odbudowa systemu odprowadzającego wodę gruntową TAK
1784 2016-11-07 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
1773 2016-11-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Lubieńskiej NIE
1743 2016-10-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych NIE
1728 2016-10-24 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1716 2016-10-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i przyłącza wodociagowego TAK
1689 2016-10-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacyjnych NIE
1699 2016-10-19 zgłoszenie budowy 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych TAK
1700 2016-10-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej TAK
1681 2016-10-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych NIE
1660 2016-10-14 zgłoszenie zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1615 2016-10-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1617 2016-10-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem TAK
1622 2016-10-07 zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowej n.n. wraz z szafkami kablowymi SK NIE
1610 2016-10-06 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1596 2016-10-05 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego NIE
1582 2016-10-03 zgłoszenie zamiaru budowy budynku jednorodzinnego NIE
1576 2016-09-30 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1565 2016-09-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej NIE
1554 2016-09-28 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z częścią usługową NIE
1538 2016-09-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - rozbudowa instalacji elektrycznej nn 0,4 kV oświetlenia w parku im. Jana Pawła II NIE
1539 2016-09-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa rozdzielnicy elektrycznej w parku im. Jana Pawła II NIE
1542 2016-09-26 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
1528 2016-09-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej el.-en. NIE
1529 2016-09-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektrycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego NIE
1516 2016-09-22 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1522 2016-09-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego NIE
1510 2016-09-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym słupa w linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z przebudową istn. el.-en. sieci kablowej NIE
1492 2016-09-20 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
1494 2016-09-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej n.n. NIE
1474 2016-09-19 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1468 2016-09-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym el.-en. sieci kablowej nn 0,4 kV NIE
1443 2016-09-09 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1436 2016-09-08 zgłoszenie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1422 2016-09-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1423 2016-09-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1393 2016-09-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
1389 2016-09-01 zgłoszenie budowy dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej TAK
1385 2016-08-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1375 2016-08-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach modernizacji istnieącej sieci kanałowej - etap I NIE
1381 2016-08-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1353 2016-08-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza energetycznego SN NIE
1329 2016-08-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla zabudowy separatora koalescencyjnego ropopochodnych, zbiornika bezodpływowego wraz z odwodnieniem liniowym TAK
1322 2016-08-19 zgłoszenie zamiaru przebudowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1307 2016-08-18 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1302 2016-08-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej TAK
1292 2016-08-16 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o zewnętrzną klatkę schodową TAK
1279 2016-08-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym nowej sieci wodociągowej NIE
1280 2016-08-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1290 2016-08-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymrurociągu tłocznego kanalizacji deszczowej z przepompownią TAK
1275 2016-08-11 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy linii kablowej nn 0,4kV - zasilanie rezerwowe TAK
2169 2016-08-11 pozwolenie na budowę - nadbudowa kondygnacji mieszkalnej nad garażem NIE
1250 2016-08-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1244 2016-08-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami NIE
1226 2016-08-05 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym NIE
1233 2016-08-05 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1228 2016-08-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym odcinka sieci wodociągowej NIE
1216 2016-08-03 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z garażem NIE
1203 2016-08-01 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
1194 2016-07-29 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1204 2016-07-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1190 2016-07-28 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wolnostojącego NIE
1173 2016-07-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii elektroenergetycznej ś/n NIE
1174 2016-07-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej ś/n NIE
1159 2016-07-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami NIE
1161 2016-07-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym nowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, szafki kablowej SKV-6, złącz kablowych ZK oraz sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV NIE
1164 2016-07-21 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej NIE
1150 2016-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1130 2016-07-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na os.Łazarz NIE
1134 2016-07-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1128 2016-07-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej linii kablowej ś/n 15kV, wymiana po istniejącej trasie NIE
1129 2016-07-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1120 2016-07-14 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK