Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
404 2017-03-27 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napiecie znamionowe nie wyzsze niż 1 kV.  
370 2017-03-20 Zgłoszenie rozbudowy budynku.  
378 2017-03-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej  
379 2017-03-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej  
367 2017-03-17 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową oraz zbiornikiem bezodpływowym tymczasowym.  
353 2017-03-15 Zgłoszenie budowy nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  
608 2017-03-10 wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, segment skrajny wraz z garażem  
315 2017-03-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego  
302 2017-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy dla podłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynków mieszkalnych  
305 2017-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych - budowa trakcyjnej elektroenergetycznej sieci kablowej  
308 2017-03-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej  
309 2017-03-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej  
310 2017-03-07 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV zasilającej lampy oświetlenia istniejącego boiska piłkarskiego i części istniejacego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, wraz ze słupami oświetleniowymi oraz szafką sterowania oświetleniem.  
298 2017-03-06 Zgłoszenie nadbudowy budynku. NIE
301 2017-03-06 zgłoszenie zamiaru nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
290 2017-03-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych NIE
279 2017-03-02 Zgłoszenie montażu schodów zewnętrznych na pietro elewacji frontowej oraz osadzenie drzwi zewnętrznych na piętrze w miejscu okna przy podeście do tych schodów.  
285 2017-03-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych NIE
265 2017-02-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci sanitarnej  
468 2017-02-28 pozwolenie na rozbiórkę części magazynowej budynku administracyjno-biurowo-magazynowego NIE
256 2017-02-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej NIE
243 2017-02-24 zgłoszenie budowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
245 2017-02-24 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu  
247 2017-02-24 zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego NIE
248 2017-02-24 Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego wolnostojącego.  
220 2017-02-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wod-kan  
211 2017-02-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej NIE
174 2017-02-06 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego NIE
159 2017-02-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanału sanitarnego NIE
155 2017-02-01 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wewnętrzną instalacją gazu i zbiornikami bezodpływowym oraz garażu wolnostojącego NIE
225 2017-02-01 pozwolenie na budowę sieci gazowej ś/c NIE
152 2017-01-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
153 2017-01-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV NIE
133 2017-01-27 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego TAK
108 2017-01-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
109 2017-01-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej DN 180 i sieci sanitarnej DN 200 NIE
111 2017-01-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
104 2017-01-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych obejmujących budowę linii kablowych nn 0,4kV i dwóch złączy/szaf kablowych NIE
86 2017-01-20 zgłoszenie budowy mieszkalnego jednorodzinnego TAK
95 2017-01-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem  
97 2017-01-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych NIE
81 2017-01-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym odbudowy systemu odprowadzającego wodę gruntową NIE
56 2017-01-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
61 2017-01-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV wraz ze złączami NIE
46 2017-01-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowwej sieci cieplnej dla podłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynków mieszkalnych NIE
47 2017-01-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowalnym efektywnej dystrybucji ciepła - etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci kanałowej NIE
31 2017-01-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej niskiego napięcia - 0,4kV wraz z szafami kablowymi SK NIE
21 2017-01-05 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
16 2017-01-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej (kablowej) nn-0,4kV od stacji transformatorowej cMST-1782 do złączy kablowych ZK TAK
1998 2016-12-30 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym sieci gazowej - przebudowa sieci wraz z przyłączami NIE
2002 2016-12-30 zgłoszenie z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
1994 2016-12-29 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącym złączem kablowym NIE
1995 2016-12-29 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego wraz z instalacją gazu i zbiornikami bezodpływowymi TAK
1976 2016-12-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej nn 0,4kV NIE
1973 2016-12-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy linii kablowych nn 0,4kV i dwóch złączy i szaf kablowych TAK
1968 2016-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej DN 180 i sieci sanitarnej DN 200 - I etap inwestycji NIE
1970 2016-12-19 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
1955 2016-12-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1961 2016-12-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego TAK
1945 2016-12-14 zgłoszenie zamiaru budowy sieci cieplnej do węzła w budynku NIE
1914 2016-12-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym siec i kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego NIE
1909 2016-12-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1910 2016-12-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1894 2016-12-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1896 2016-12-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1875 2016-11-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn-0,4kV od stacji MST-149 na słup krańcowy linii nn napowietrznej NIE
1866 2016-11-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej - rozbudowa sieci wodociągowej NIE
1862 2016-11-25 zgłoszenie zamiaru budowy budynku jednorodzinnego NIE
1843 2016-11-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1839 2016-11-22 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego TAK
1805 2016-11-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
1804 2016-11-14 zgłoszenie przebudowy 1 piętra i poddasza , dobudowa ogrodu zimowego i tarasu oraz docieplenie poddasza w b. jednorodzinnym TAK
1792 2016-11-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci drenażowej - odbudowa systemu odprowadzającego wodę gruntową TAK
1784 2016-11-07 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
1773 2016-11-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Lubieńskiej NIE
1743 2016-10-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych NIE
1728 2016-10-24 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1716 2016-10-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i przyłącza wodociagowego TAK
1689 2016-10-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacyjnych NIE
1699 2016-10-19 zgłoszenie budowy 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych TAK
1700 2016-10-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej TAK
1681 2016-10-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych NIE
1660 2016-10-14 zgłoszenie zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1615 2016-10-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1617 2016-10-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z garażem TAK
1622 2016-10-07 zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowej n.n. wraz z szafkami kablowymi SK NIE
1610 2016-10-06 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1596 2016-10-05 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego NIE
1582 2016-10-03 zgłoszenie zamiaru budowy budynku jednorodzinnego NIE
1576 2016-09-30 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1565 2016-09-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej NIE
1554 2016-09-28 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z częścią usługową NIE
1538 2016-09-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - rozbudowa instalacji elektrycznej nn 0,4 kV oświetlenia w parku im. Jana Pawła II NIE
1539 2016-09-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa rozdzielnicy elektrycznej w parku im. Jana Pawła II NIE
1542 2016-09-26 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
1528 2016-09-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej el.-en. NIE
1529 2016-09-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektrycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego NIE
1516 2016-09-22 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1522 2016-09-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego NIE
1510 2016-09-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym słupa w linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z przebudową istn. el.-en. sieci kablowej NIE