Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1418 2019-10-18 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- budowa osiedlowej sieci cieplnej, wraz z przyłączami w ramach przebudowy istniejącej sieci cieplnej kanałowej  
1395 2019-10-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
1398 2019-10-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej ś/c  
1401 2019-10-14 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z 3. przyłączami wodociągowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przyłączami z rur, z projektem budowlanym  
1402 2019-10-14 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem z projektem budowlanym  
1403 2019-10-14 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z projektem budowlanym  
1389 2019-10-11 zgłoszenie budowy dla przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1390 2019-10-11 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1383 2019-10-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci kanalizacj isanitarnej  
1376 2019-10-08 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1368 2019-10-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wewnętrznej linii zasilającej 15kV do stacji transformatorowej oraz budowy kontenerowej stacji transformatorowej  
1351 2019-10-03 Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej wraz z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu  
1352 2019-10-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci cieplnej  
1354 2019-10-03 Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych  
1360 2019-10-03 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej n/c  
1348 2019-10-02 zgłoszenie zamiaru przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych z budynku jednorodzinnym  
1343 2019-10-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci cieplnej wzdłuż ul.Mariackiej i Nadolnik  
1324 2019-09-30 WNIOSEK: Zgłoszenie zamiaru przebudowy odcinka linii napowietrznej na linię kablową, ZMIENIONO NA: Zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowej z projektem budowlanym - BIP NIE
1332 2019-09-30 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- budowa sieci energetycznej oraz przyłącza elektronicznego NIE
1322 2019-09-27 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym-sieć kanalizacyjna i wodociągowa  
1323 2019-09-27 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym-sieć kanalizacji sanitarnej  
1326 2019-09-27 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem  
1314 2019-09-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV NIE
1320 2019-09-26 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem-budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
1279 2019-09-20 Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr E i F  
2491 2019-09-20 wniosek o zmianę pozwolenie na budowę decyzji Nr 1909/2018 dotycząca zmiany nawierzchni syntetycznej na boisku do piłki nożnej UA-VI-A04.6740.1498.2018 NIE
1265 2019-09-19 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej z projektem budowlanym TAK
1269 2019-09-19 Zgloszenie z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV  
1271 2019-09-19 Zgłoszenie z projektem zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z szafą kablową i przyłączami  
1272 2019-09-19 Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1238 2019-09-13 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci ciepłowniczej preizolowanej  
1239 2019-09-13 Zgłoszenie zamiaru usunięcia kolizji sieci komunikacyjnej ORANGE w zw. z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych  
1234 2019-09-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowa odcinka linii napowietrznej na linię kablową w torze linii istniejącej  
1217 2019-09-10 Zgłoszenie budowy z projektem budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1226 2019-09-10 Budowa sieci energetycznej nn0,4kV tj. budowa lini nn-0,4kV kablowej o dł 170m, oraz szafy kablowej 2szt NIE
1193 2019-09-05 Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV NIE
1191 2019-09-03 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowym NIE
1183 2019-09-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi NIE
1185 2019-09-02 Zgłoszenie zamiaru budowy i wykonania robót budowlanych polegających na likwidacji zjazdu do garażu, przebudowa schodów wejściowych, przebudowa tarasu i schodów tarasowych, budowa schodów terenowych z piwnicy TAK
1175 2019-08-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym efektywnej dystrybucji ciepła - etap I - budowa osiedlowej sieci cieplnej na os.Piastowskim w rejonie budynków nr 83,75,78,78a,75a NIE
1176 2019-08-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul.Bukowskiej/Świt NIE
1169 2019-08-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1172 2019-08-29 zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z przyłączami (5szt.) NIE
1157 2019-08-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym energetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1154 2019-08-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
1155 2019-08-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
1123 2019-08-20 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (segment prawy) NIE
1114 2019-08-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci gazowej ś/c u NIE
1099 2019-08-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej NIE
1103 2019-08-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z szafą kablową i przyłączami NIE
2156 2019-08-14 pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego NIE
1092 2019-08-13 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy preizolowanej sieci cieplnej spinającą magistralę wschodnią i zachodnią Miasta Poznania - etap II NIE
1037 2019-08-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi NIE
1031 2019-08-05 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem TAK
1022 2019-08-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. bocznej od Skibowej NIE
1013 2019-07-30 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych NIE
1005 2019-07-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy nowej sieci wodociągowej w ul.Tczewskiej NIE
993 2019-07-26 zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza sieci cieplnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego NIE
990 2019-07-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4 kV kablowej oraz szafy kablowej TAK
961 2019-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. wraz z przyłączami NIE
962 2019-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy pom. gospodarczego NIE
967 2019-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej TAK
951 2019-07-22 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
952 2019-07-22 zgłoszenie zamiaru rozbudowy b. jednorodzinnego NIE
943 2019-07-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym efektywnej dystrybucji ciepła - etap I: likwidacja węzła grupowego , budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Łozowej, Żurawinowej, Czechosłowackiej, Jaworowej w Pozanniu NIE
937 2019-07-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wod.-kan wraz z przyłączami NIE
941 2019-07-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych TAK
934 2019-07-17 zgłoszenie wykonania robót - rozbudowa b. jednorodzinnego NIE
935 2019-07-17 zgłoszenie zamiaru nadbudowy i przebudowy budynku jednorodzinnego wraz z wewn. inst. gazu NIE
932 2019-07-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
924 2019-07-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, cdwulokalowego w zabudowie wolno sotjącej NIE
919 2019-07-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej NIE
920 2019-07-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia efektywnego energetycznie, monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury dla ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada - odcinek 1 - wzdłuż ul.Piastowskiej od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi w Poznaniu NIE
921 2019-07-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy oświetlenia efektywnego energetycznie, monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury dla ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada odcinek 6 - odz rzeki Głównej do rzeki Cybiny NIE
901 2019-07-10 zgłoszenie zamiaqru budowy z projektem budowlanym usunięcia kolizji elektroenergetycznych, budowa linii kablowych nn 0,4kV, słupów linii napowietrznej nn 0,4kV oraz demontaż odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z słupami linii napowietrznej nn 0,4kV NIE
899 2019-07-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
835 2019-07-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.bocznej od ul.Przeworskiej NIE
1698 2019-06-28 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-lokalowego w zabudowie wolno stojącej NIE
1699 2019-06-28 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-lokalowego w zabudowie wolno stojącej NIE
805 2019-06-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz złączy kablowych i szaf kablowych NIE
807 2019-06-27 zgłoszenie rozbudowy,przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
809 2019-06-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej n/c NIE
780 2019-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
781 2019-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV z kontenerową stacją transformatorową TAK
783 2019-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - przebudowa sieci cieplnej NIE
789 2019-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
779 2019-06-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV, tj. budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz szaf kablowych SK-3 i SK-4 NIE
749 2019-06-14 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
734 2019-06-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
742 2019-06-13 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego o ogród zimowy. NIE
697 2019-06-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową NIE
668 2019-05-31 zgłoszenie zmaiaru budowy z projektem budowlanym - budowa sieci wodociągowej DN 150mm o długości L=61,5m NIE
669 2019-05-31 Zgłoszenie zamiaru remontu schodów. NIE
641 2019-05-27 zgłoszenie zamiaru budowy siecie wodociągowej i przyłącza siecikanalizacji deszczowej NIE
614 2019-05-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
602 2019-05-20 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
603 2019-05-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy przyłącza do budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym - budowa złącza kablowego ZKSN NIE
586 2019-05-17 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego TAK
1210 2019-05-14 pozwolenie na budowę sieci kablowej SN-15kV NIE
561 2019-05-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków sanit, przyłączy wody i kan. sanitarnej TAK