Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1882 2017-12-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego  
1880 2017-12-14 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1868 2017-12-12 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociagowej  
3269 2017-12-12 pozwolenie na budowę odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej  
1857 2017-12-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do parku w Starym Korycie Warty  
1858 2017-12-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada, biegącej pomiędzy rzeką Cybiną a mostem Królowej Jadwigi w Poznaniu, polegającej na budowie oświetlenia i monitoringu wizyjnego  
1855 2017-12-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia ulicznego w ramach projektu: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul.Na Skarpie w ramach zadania RoweLove Rataje - odcinek A  
1850 2017-12-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci elektroenergetycznej  
3192 2017-12-05 pozwolenie na rozbiórkę gospodarczego  
1837 2017-12-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymelektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV  
1838 2017-12-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z wymianą słupa  
1836 2017-12-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy odcinka osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego  
1824 2017-11-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - przebudowa kanałowej sieci cieplnej z przyłączem na sieć preizolowaną  
1815 2017-11-29 zgłoszenie zamiaru przebudowy z projektem budowlanym sieci cieplnej  
1803 2017-11-27 zgłoszenie zamiaru budowy (instalacji nawadniającej - od studzienki wodomierzowej do punków czerpalnych, na potrzeby utrzymania sieleni przydrożnej  
1781 2017-11-22 zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych do budynku NIE
1783 2017-11-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacj sanitarnej grawitacyjnej NIE
1784 2017-11-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z budową wew.instalacji gazu i tymczasowym zbiornikiem bezodpływowym NIE
1785 2017-11-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z budową wew.instalacji gazu i tymczasowym zbiornikiem bezodpływowym NIE
1779 2017-11-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
1777 2017-11-20 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1765 2017-11-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przedkładki kanalizacji deszczowej KD 100  
1750 2017-11-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV NIE
1747 2017-11-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii nn-0,4kV kablowej , jednej szafy SK-3 i jednego złącza kablowo-pomiarowego ZK1x1P NIE
1732 2017-11-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV NIE
1733 2017-11-10 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego wraz z rozbiórką istn. obiektów NIE
1738 2017-11-10 zgłoszenie zamiaru przebudowy wraz z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1725 2017-11-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4kV, szafy kablowej oraz 6 złączy kablowych pomiarowych NIE
1714 2017-11-03 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wewn. inst. gazu TAK
1708 2017-11-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym instalacji tablicy informacji pasażerskiej (TIP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju TAK
1709 2017-11-02 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego UA-V-A05.6743.1370.2017 NIE
1712 2017-11-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1695 2017-10-30 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym budowy przyłącza wodociągowego do obiektu handlowego - zmiana zgłoszenia NIE
1686 2017-10-27 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej NIE
1684 2017-10-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1670 2017-10-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociagowej NIE
1671 2017-10-24 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego NIE
1673 2017-10-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1669 2017-10-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami TAK
1656 2017-10-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej dla b. mieszkalnych NIE
1628 2017-10-13 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z wewn. inst. gazu NIE
1616 2017-10-12 zgłoszenie zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1617 2017-10-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV NIE
1597 2017-10-10 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1582 2017-10-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, dwóch szaf kablowych oraz 4 złączy kablowych pomiarowych NIE
1586 2017-10-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1544 2017-09-25 zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego TAK
1506 2017-09-20 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociagowej NIE
1497 2017-09-19 zgłoszenie zamiarubudowy sieci i przyłączy cieplnych dla zespołu b. biurowo-usługowych Pixel 3 NIE
1494 2017-09-18 zgłoszenie zamiaru budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej TAK
1476 2017-09-15 zgłoszenie rozbudowy b. jednorodzinnego TAK
1463 2017-09-14 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1466 2017-09-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wrz z przyłączami NIE
1453 2017-09-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od mostu Królowej Jadwigi do mostu B. Chrobrego polegające na budowie oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuz istn. ścieżki NIE
1444 2017-09-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa sieci kablowej nn 0,4kV od stacji MST-288 do szafy kablowej SK-518 w ul.Świt-Grochowska-Bukowska NIE
1445 2017-09-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy osiedlowej sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną NIE
1447 2017-09-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - remont gazociągu w ul.Leszczyńskiej i Buczka w trybie awaryjnym NIE
1451 2017-09-11 zgłoszenie zamiaru budowylinii kablowej nn 0,4kV, 2 szaf kablowych SK4 i 3 złączy kablowych pomiarowych NIE
1426 2017-09-07 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym budowy sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1435 2017-09-07 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV NIE
1408 2017-09-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych NIE
1395 2017-09-01 zgłoszenie zamiaru przebudowy sieci telekomunikacyjnej NIE
1370 2017-08-29 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego TAK
1373 2017-08-29 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1362 2017-08-28 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1351 2017-08-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1339 2017-08-24 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1312 2017-08-21 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego NIE
1317 2017-08-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV - budowa kabli trakcyjnych NIE
1306 2017-08-18 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego TAK
1295 2017-08-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy i wymiany sieci wodociągowej w ul.Cześnikowskiej NIE
2155 2017-08-16 zmiana decyzji pozwolenia na budowę w zakresie zwiększenia o remont posadzki dziedzińca z uszczelnieniem i wzmocnieniem konstrukcji płyty stropowej oraz wymiana nawierzchni kamienicy UA-V-A09.6740.3371.2014 NIE
1275 2017-08-11 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1262 2017-08-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. i kan. sanitarnej NIE
1258 2017-08-09 zgłoszenie zamiaru rozbudowy wraz z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1252 2017-08-08 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
2072 2017-08-08 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1249 2017-08-07 zgłoszenie budowybudynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1218 2017-08-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym zespołu urządzeń podczyszczających osadnik-separator oczyszczających ścieki deszczowe na kan. deszczowej z terenu zlewni NIE
1222 2017-08-03 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
1207 2017-08-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej n.n. wraz z szafkami kablowymi  
1196 2017-07-31 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłączenia do sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz z budową stacji transformatorowej SN-15kV.nN-0,4kV NIE
1202 2017-07-31 zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego, dwulokalowego TAK
1193 2017-07-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowych NIE
1176 2017-07-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym trakcyjnej elektroenergetycznej sieci kablowej oraz telekomunikacyjnej linii kablowej w kanalizacji teletechnicznej NIE
1162 2017-07-24 zgłoszenie zamiaru budowy linii światłowodowej , kanalizacji kablowej, słupów dla kamer monitoringu miejskiego dla miasta Poznania  
1137 2017-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy domu jednorodzinnego  
1102 2017-07-18 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1109 2017-07-18 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1110 2017-07-18 zgłoszenie zamiaru przebudowy drogi NIE
1091 2017-07-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej NIE
1093 2017-07-17 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym usunięcia kolizji osiedlowej sieci cieplnej wraz z budową przyłączy kanalizacji odwadniającej kanał ciepłowniczy w zw. z rozbudową, nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługową NIE
1101 2017-07-17 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
1088 2017-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej  
1062 2017-07-13 zgłoszenie zamiaru przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1068 2017-07-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami NIE
1034 2017-07-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej NIE
1016 2017-07-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1017 2017-07-05 zgłoszenie zamiaru rozbudowy b. jednorodzionnego TAK
1022 2017-07-05 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE