Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
963 2017-06-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy sieci cieplnej tradycyjnej na preizolowana zasilającą budynek osiedlowy  
948 2017-06-22 zgłoszenie zamiaru budowy linii telekomunikacyjnej  
935 2017-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza cieplnego  
939 2017-06-21 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci cieplnej i przyłączy do projektowanych budynków ZKZL sp.z o.o.  
910 2017-06-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego  
895 2017-06-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, obiektów małej architektury i zjazdu z ul.Ogrodowej, a także przebudowy drogi w zakresie: zmian wysokościowych ukształtowania terenu, utwardzeń i wymiany nawierzchni, budowy schodów terenowych, nasadzeń zieleni, rozbiórki istniejących i budowy nowych murów oporowych  
884 2017-06-09 zgłoszenie zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
886 2017-06-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
889 2017-06-09 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
882 2017-06-08 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych - efektywna dystrybucja cieplna  
875 2017-06-07 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
858 2017-06-06 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej  
868 2017-06-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowych i szafy kablowej  
852 2017-06-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi  
857 2017-06-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
844 2017-06-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej  
846 2017-06-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym NIE
820 2017-05-30 zgłoszenie rozbudowy domu jednorodzinnego NIE
801 2017-05-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem NIE
806 2017-05-26 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego TAK
795 2017-05-25 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych NIE
788 2017-05-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi NIE
754 2017-05-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji deszczowej  
757 2017-05-19 zgłoszenie zamiaru wykonania zasilania energetycznego domu jednorodzinnego  
738 2017-05-17 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem o część gospodarczą NIE
740 2017-05-17 zgłoszenie rozbudowy werandy domu jednorodzinnego TAK
741 2017-05-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4 kV  
732 2017-05-16 zgłoszenie b udowy budynku jednorodzinnego NIE
719 2017-05-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej oświetleniowej nn 0,4kV z słupami stalowymi ocynkowanymi i oprawami LED od istn.linii napowietrznej oświetleniowej NIE
720 2017-05-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na okres tymczasowy i zjazdem z drogi publicznej TAK
724 2017-05-15 zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
689 2017-05-11 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem NIE
698 2017-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa i przebudowa infrastruktury teletechnicznej w związku z budową zjazdów NIE
700 2017-05-11 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
679 2017-05-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych - efektywna dystrybucja ciepła NIE
688 2017-05-10 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego NIE
692 2017-05-10 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalmi mieszkalnymi  
674 2017-05-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
669 2017-05-08 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego i zb. bezodpływowego NIE
654 2017-05-05 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
655 2017-05-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
656 2017-05-05 zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowych TAK
657 2017-05-05 zgłoszenie zamiaru budowy linii kablowych i złączy kablowych NIE
647 2017-05-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych - efektywna dystrybucja cieplna NIE
616 2017-04-28 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego wolnostojącego NIE
618 2017-04-28 zgłoszenie budowy domumieszkalnego z garażem NIE
604 2017-04-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
607 2017-04-26 zgłoszenie przebudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
587 2017-04-24 zgłoszenie zamiaru budowy budynkumieszkalnego jednorodzinnego NIE
593 2017-04-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV TAK
575 2017-04-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacyjnych NIE
559 2017-04-19 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
560 2017-04-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy linii kablowej nn 0,4kV i szafy kablowej TAK
543 2017-04-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymiw ulicówce pod ul. Rembertowską NIE
544 2017-04-14 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem TAK
547 2017-04-14 zgłoszenie nadbudowy budynku jednorodzinnego TAK
527 2017-04-13 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem oraz wewnętrzną instalacją gazu NIE
536 2017-04-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej energetycznej nn 1kV od istn. linii napowietrznej do projekt.złącz kablowych dla zasilania domów jednorodzinnych NIE
521 2017-04-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociagowej NIE
522 2017-04-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji deszczowej NIE
510 2017-04-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
496 2017-04-07 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
502 2017-04-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
507 2017-04-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
473 2017-04-05 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego . NIE
476 2017-04-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci ektroenergetycznej n.n. 0,4 kV NIE
444 2017-03-31 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
613 2017-03-30 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
416 2017-03-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami - etap I NIE
404 2017-03-27 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napiecie znamionowe nie wyzsze niż 1 kV. Plażojada-Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz NIE
370 2017-03-20 Zgłoszenie rozbudowy budynku. TAK
378 2017-03-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
379 2017-03-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej TAK
367 2017-03-17 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową oraz zbiornikiem bezodpływowym tymczasowym. NIE
353 2017-03-15 Zgłoszenie budowy nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. NIE
608 2017-03-10 wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, segment skrajny wraz z garażem NIE
315 2017-03-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego NIE
302 2017-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy dla podłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynków mieszkalnych NIE
305 2017-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych - budowa trakcyjnej elektroenergetycznej sieci kablowej NIE
308 2017-03-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej NIE
309 2017-03-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej NIE
310 2017-03-07 Zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV zasilającej lampy oświetlenia istniejącego boiska piłkarskiego i części istniejacego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, wraz ze słupami oświetleniowymi oraz szafką sterowania oświetleniem. NIE
298 2017-03-06 Zgłoszenie nadbudowy budynku. NIE
301 2017-03-06 zgłoszenie zamiaru nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
290 2017-03-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych NIE
279 2017-03-02 Zgłoszenie montażu schodów zewnętrznych na pietro elewacji frontowej oraz osadzenie drzwi zewnętrznych na piętrze w miejscu okna przy podeście do tych schodów. NIE
285 2017-03-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych NIE
265 2017-02-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci sanitarnej NIE
468 2017-02-28 pozwolenie na rozbiórkę części magazynowej budynku administracyjno-biurowo-magazynowego NIE
256 2017-02-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej NIE
243 2017-02-24 zgłoszenie budowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
245 2017-02-24 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu TAK
247 2017-02-24 zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego NIE
248 2017-02-24 Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego wolnostojącego. NIE
220 2017-02-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wod-kan TAK
211 2017-02-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej NIE
174 2017-02-06 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego NIE
159 2017-02-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanału sanitarnego NIE
155 2017-02-01 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wewnętrzną instalacją gazu i zbiornikami bezodpływowym oraz garażu wolnostojącego NIE
225 2017-02-01 pozwolenie na budowę sieci gazowej ś/c NIE