Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1099 2019-08-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej  
1092 2019-08-13 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy preizolowanej sieci cieplnej spinającą magistralę wschodnią i zachodnią Miasta Poznania - etap II  
1037 2019-08-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi  
1031 2019-08-05 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem  
1022 2019-08-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. bocznej od Skibowej  
1013 2019-07-30 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych  
1005 2019-07-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy nowej sieci wodociągowej w ul.Tczewskiej  
993 2019-07-26 zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza sieci cieplnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
990 2019-07-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4 kV kablowej oraz szafy kablowej  
961 2019-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. wraz z przyłączami NIE
962 2019-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy pom. gospodarczego  
967 2019-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
951 2019-07-22 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego  
952 2019-07-22 zgłoszenie zamiaru rozbudowy b. jednorodzinnego  
943 2019-07-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym efektywnej dystrybucji ciepła - etap I: likwidacja węzła grupowego , budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Łozowej, Żurawinowej, Czechosłowackiej, Jaworowej w Pozanniu NIE
937 2019-07-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wod.-kan wraz z przyłączami  
941 2019-07-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych TAK
934 2019-07-17 zgłoszenie wykonania robót - rozbudowa b. jednorodzinnego  
935 2019-07-17 zgłoszenie zamiaru nadbudowy i przebudowy budynku jednorodzinnego wraz z wewn. inst. gazu  
932 2019-07-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
924 2019-07-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, cdwulokalowego w zabudowie wolno sotjącej NIE
919 2019-07-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  
920 2019-07-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia efektywnego energetycznie, monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury dla ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada - odcinek 1 - wzdłuż ul.Piastowskiej od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi w Poznaniu  
921 2019-07-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy oświetlenia efektywnego energetycznie, monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury dla ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada odcinek 6 - odz rzeki Głównej do rzeki Cybiny  
901 2019-07-10 zgłoszenie zamiaqru budowy z projektem budowlanym usunięcia kolizji elektroenergetycznych, budowa linii kablowych nn 0,4kV, słupów linii napowietrznej nn 0,4kV oraz demontaż odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z słupami linii napowietrznej nn 0,4kV  
899 2019-07-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej  
835 2019-07-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.bocznej od ul.Przeworskiej NIE
1698 2019-06-28 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-lokalowego w zabudowie wolno stojącej NIE
1699 2019-06-28 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-lokalowego w zabudowie wolno stojącej NIE
805 2019-06-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz złączy kablowych i szaf kablowych NIE
807 2019-06-27 zgłoszenie rozbudowy,przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
809 2019-06-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci gazowej n/c NIE
780 2019-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
781 2019-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV z kontenerową stacją transformatorową TAK
783 2019-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - przebudowa sieci cieplnej NIE
789 2019-06-21 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
779 2019-06-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV, tj. budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz szaf kablowych SK-3 i SK-4 NIE
749 2019-06-14 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
734 2019-06-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
742 2019-06-13 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego o ogród zimowy. NIE
697 2019-06-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową NIE
668 2019-05-31 zgłoszenie zmaiaru budowy z projektem budowlanym - budowa sieci wodociągowej DN 150mm o długości L=61,5m NIE
669 2019-05-31 Zgłoszenie zamiaru remontu schodów. NIE
641 2019-05-27 zgłoszenie zamiaru budowy siecie wodociągowej i przyłącza siecikanalizacji deszczowej NIE
614 2019-05-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
602 2019-05-20 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
603 2019-05-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy przyłącza do budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym - budowa złącza kablowego ZKSN NIE
586 2019-05-17 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego TAK
1210 2019-05-14 pozwolenie na budowę sieci kablowej SN-15kV NIE
561 2019-05-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków sanit, przyłączy wody i kan. sanitarnej TAK
553 2019-05-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodopciągowej i przyłącza wodociągowego NIE
554 2019-05-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego NIE
555 2019-05-13 zgłoszenie budowy nowego budynku jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i niezbędną infrastrukturą techniczną TAK
559 2019-05-13 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy i remontu sieci cieplnej kanałowej wraz z przyłączami NIE
543 2019-05-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
538 2019-05-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV NIE
514 2019-05-02 zgłoszenie zamiaru budowy kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej NIE
485 2019-04-29 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej NIE
488 2019-04-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz likwidacji sieci wodociągowej i budowy dwóch hydrantów oraz przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej NIE
496 2019-04-29 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego, wolnostojącego NIE
472 2019-04-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączem el.-en. NIE
1014 2019-04-19 Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudowa i przebudową przyległej części gosp.-tarasowej bud. mieszkal. w zabudowie bliźniaczej. NIE
458 2019-04-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej NIE
461 2019-04-19 zgłoszenie zamiaru budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV NIE
437 2019-04-18 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4k kV , tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz przyłącza elektroenergetycznego TAK
443 2019-04-18 zgłoszenie zamiaru budowy rurociągu tłoczonego ścieków deszczowych w ul.Świetlikowej NIE
445 2019-04-18 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
454 2019-04-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci gazowych NIE
428 2019-04-17 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
425 2019-04-16 zgłoszenie nadbudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
426 2019-04-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym i przykanalika kanalizacji sanitarnej NIE
418 2019-04-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy ulicy Druskienickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci nn i oświetlenia drogowego oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej NIE
400 2019-04-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej z rur PE 180 i przyłączy wodociągowych  
406 2019-04-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia alejek parkowych NIE
396 2019-04-08 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
390 2019-04-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
375 2019-04-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym buowy sieci wodociągowej i sieci gazowej NIE
369 2019-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym NIE
363 2019-04-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV NIE
364 2019-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z rurociągiem tłoczonym dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i parkingiem naziemnym NIE
347 2019-03-28 zgłoszenie zamiaru nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
350 2019-03-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym stacji gazowej redukcyjnej ś/c z odcinkami gazociągów niskiego i średniego ciśnienia oraz infrastrukturą towarzyszącą TAK
345 2019-03-27 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, parterowego TAK
333 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj. budowa linii nn-0,4kV kablowej z szafą SK oraz złączami kablowymi NIE
334 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV z szafką SK oraz złączem kablowym NIE
335 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj. budowa linii nn 0,4kV kablowej z szafą SK NIE
337 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia boiska wielofunkcyjnego NIE
328 2019-03-25 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego  
321 2019-03-22 zgłoszenie zamiaru budowy przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej NIE
306 2019-03-20 zgłoszenie zamiaru budowy sieci el.en. TAK
284 2019-03-18 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV NIE
285 2019-03-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci i urządzeń elektrycznych oświetlenia drogowego TAK
278 2019-03-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej TAK
274 2019-03-14 zgłoszenie nadbudowy i przebudowy budynku jednorodzinnego NIE
277 2019-03-14 zgłoszenie zamiaru budowy oświetlenia alejek parkowych TAK
265 2019-03-13 zgłoszenie zamiaru nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
255 2019-03-12 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
234 2019-03-08 zgłoszenie zamiaru wykonania budowy oświetlenia drogi wewnętrznej od ul.Wilczak do posesji Wilczak 18  
293 2019-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV NIE
226 2019-03-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych kablowych nn-0,4kV h NIE