Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1014 2019-04-19 Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudowa i przebudową przyległej części gosp.-tarasowej bud. mieszkal. w zabudowie bliźniaczej.  
437 2019-04-18 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4k kV , tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz przyłącza elektroenergetycznego  
445 2019-04-18 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
454 2019-04-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci gazowych  
425 2019-04-16 zgłoszenie nadbudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego  
418 2019-04-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy ulicy Druskienickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci nn i oświetlenia drogowego oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej  
400 2019-04-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej z rur PE 180 i przyłączy wodociągowych  
406 2019-04-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia alejek parkowych  
396 2019-04-08 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego  
390 2019-04-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi  
375 2019-04-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym buowy sieci wodociągowej i sieci gazowej  
369 2019-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym  
363 2019-04-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV  
364 2019-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z rurociągiem tłoczonym dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i parkingiem naziemnym  
347 2019-03-28 zgłoszenie zamiaru nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
350 2019-03-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym stacji gazowej redukcyjnej ś/c z odcinkami gazociągów niskiego i średniego ciśnienia oraz infrastrukturą towarzyszącą TAK
345 2019-03-27 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, parterowego TAK
333 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj. budowa linii nn-0,4kV kablowej z szafą SK oraz złączami kablowymi  
334 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV z szafką SK oraz złączem kablowym NIE
335 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj. budowa linii nn 0,4kV kablowej z szafą SK  
337 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia boiska wielofunkcyjnego NIE
328 2019-03-25 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego  
321 2019-03-22 zgłoszenie zamiaru budowy przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej NIE
306 2019-03-20 zgłoszenie zamiaru budowy sieci el.en.  
284 2019-03-18 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  
285 2019-03-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci i urządzeń elektrycznych oświetlenia drogowego TAK
278 2019-03-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej  
274 2019-03-14 zgłoszenie nadbudowy i przebudowy budynku jednorodzinnego  
277 2019-03-14 zgłoszenie zamiaru budowy oświetlenia alejek parkowych TAK
265 2019-03-13 zgłoszenie zamiaru nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
255 2019-03-12 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
234 2019-03-08 zgłoszenie zamiaru wykonania budowy oświetlenia drogi wewnętrznej od ul.Wilczak do posesji Wilczak 18  
293 2019-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV NIE
226 2019-03-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych kablowych nn-0,4kV h NIE
214 2019-03-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 1kV NIE
215 2019-03-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej układanego w pasie drogowym ulicy Bocznej metodą wykopu otwartego  
216 2019-03-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego TAK
217 2019-03-04 zgłoszenie zamiaru budowy sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej z szaa SK oraz złączy kablowych NIE
203 2019-02-28 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci cieplnej NIE
189 2019-02-26 zgłoszenie zamiaru usunięcia kolizji z liniami kablowymi nn 0,4kV NIE
192 2019-02-26 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
193 2019-02-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
185 2019-02-25 zgłoszenie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne i budowa ogrodu zimowego oraz tarasu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
177 2019-02-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym NIE
163 2019-02-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej NIE
165 2019-02-21 zgłoszenie zamiaru modernizacji elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV NIE
166 2019-02-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
153 2019-02-19 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
155 2019-02-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV NIE
141 2019-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz przebudowy sieci kkanalizacji ogólnospławnej NIE
143 2019-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 9 przyłączami w ul.Wejherowskiej NIE
144 2019-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej NIE
145 2019-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych i kanalizacyjnych TAK
140 2019-02-14 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
132 2019-02-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej oraz czterech przyłączy wodociągowych NIE
134 2019-02-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV TAK
122 2019-02-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym II odcinka sieci cieplnej oraz przyłączy dla nowoprojektowanych budynków mieszkalnych NIE
110 2019-02-08 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy domu jednorodzinnego w w zabudowie bliźniaczej TAK
241 2019-02-05 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul.Wandy na odcinku od ul.Bożeny do ul.Warszawskiej w Poznaniu polegającej na budowie chodnika NIE
86 2019-02-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej PE 125 MM NIE
72 2019-01-29 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
74 2019-01-29 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodoc. kan. sanitarnej wraz z przyłączami do 12 b. jednorodzinnych NIE
58 2019-01-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
60 2019-01-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych NIE
50 2019-01-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami NIE
44 2019-01-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
46 2019-01-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem elewktroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV NIE
37 2019-01-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z 17 przyłączami NIE
38 2019-01-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
39 2019-01-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej TAK
33 2019-01-16 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową NIE
26 2019-01-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Eurypidesa i Hezjoda NIE
17 2019-01-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi NIE
1699 2018-12-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1690 2018-12-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
1694 2018-12-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do b. mieszkalnych NIE
1666 2018-12-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej z przyłączami NIE
1667 2018-12-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym jednotworowej kanalizacji telekomunikacyjnej TAK
1671 2018-12-14 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego  
1658 2018-12-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1639 2018-12-07 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowym NIE
1648 2018-12-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej NIE
1637 2018-12-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn 0,4kV kablowej NIE
1643 2018-12-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci energetycznej nn 0,4kV tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej z szafą SK oraz złączem kablowym NIE
1620 2018-12-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi NIE
1614 2018-11-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1606 2018-11-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej wzdłuż ul.Strzeszyńskiej i H.Rzepeckiej NIE
1605 2018-11-26 zgłoszenie zamiaru budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1597 2018-11-23 zgłoszenie nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1590 2018-11-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1575 2018-11-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej dla zasilania działki nr 761/28, pobudowanie szafy kablowej SK oraz złącza ZK1 NIE
1569 2018-11-16 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
1556 2018-11-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego dwulokalowego NIE
1555 2018-11-14 zgłoszenie budowy przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie zmian zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia NIE
1547 2018-11-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
1519 2018-11-06 zgłoszenie zamiaru budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV NIE
1501 2018-10-31 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego wraz z wewn. inst. gazu NIE
1488 2018-10-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznym sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1480 2018-10-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej o dł.95m, dwóch szaf kablowych SK4 oraz szafy kablowej SK6 NIE
1481 2018-10-26 zgłoszenie zamiaru przebudowy sieci wodociągowej NIE