Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1669
Data zgłoszenia 2017-10-23
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2017-11-24
Inwestor
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości os. Lotnictwa Polskiego 10 i 11
Adres inwestycji
osiedle Lotnictwa Polskiego 10,11 (Jeżyce)
obręb: Jeżyce
arkusz: 4
działka: 8/2,8/65,8/68,8/69

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:12:54.0