Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1708
Data zgłoszenia 2017-11-02
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym instalacji tablicy informacji pasażerskiej (TIP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2017-11-24
Inwestor
Miasto Poznań
Adres inwestycji
Franklina Roosevelta (Stare Miasto)
obręb: Poznań
arkusz: 23
działka: 38/3

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-15 16:16:38.0