Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 102
Data zgłoszenia 2018-01-30
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kontenerowej stacji transformatorowej o pow. zabudowy do 35,0m2 z przyłączem elektroenergetycznym nN 15kV
Decyzja sprzeciwu  
Inwestor
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im.Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu
Adres inwestycji
Kazimierza Wielkiego 24/26 (Stare Miasto)
obręb: Poznań
arkusz: 35
działka: 36/1,36/4

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:15:22.0