Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 603
Data zgłoszenia 2018-05-14
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej nn-0,4kV
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Literacka/Żołnierzy Wyklętych;
Literacka (Jeżyce)
obręb: Golęcin
arkusz: 13
działka: 1/739,1/701,1/673,1/898,1/628

zobacz na planie
Literacka/Żołnierzy Wyklętych;
Literacka (Jeżyce)
obręb: Golęcin
arkusz: 14
działka: 1/81,1/79,1/80,1/78,1/75,1/17,1/76,1/6

zobacz na planie
Żołnierzy Wyklętych/Literacka;
Żołnierzy Wyklętych (Jeżyce)
obręb: Golęcin
arkusz: 13
działka: 1/739,1/701,1/673,1/898,1/628

zobacz na planie
Żołnierzy Wyklętych/Literacka;
Żołnierzy Wyklętych (Jeżyce)
obręb: Golęcin
arkusz: 14
działka: 1/81,1/99,1/80,1/78,1/75,1/17,1/76,1/6

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:15:22.0