Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 1163
Data zgłoszenia 2018-08-27
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy przyłącza kablowego nn 0,4kV zasilania potrzeb organizowanych imprez
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Kazimierza Kantaka (Stare Miasto)
obręb: Poznań
arkusz: 25
działka: 55/3,42/2

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:13:15.0