Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 46
Data zgłoszenia 2019-01-18
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem elewktroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp. z o.o.
Adres inwestycji
Witolda Pileckiego (Jeżyce)
obręb: Strzeszyn
arkusz: 7
działka: 3/177

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-20 16:12:50.0