Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
790 2016-05-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej NIE
763 2016-05-20 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
726 2016-05-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
735 2016-05-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
736 2016-05-17 zgłoszenie budowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
721 2016-05-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym modernizacji i częściowej wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej NIE
724 2016-05-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej TAK
694 2016-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy telekomunikacyjnego rurociągu kablowego od studni kablowej do budynku nr 305 SP Universum TAK
695 2016-05-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym NIE
688 2016-05-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
689 2016-05-10 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z garażem na dwa samochody NIE
664 2016-05-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym energetycznej sieci kablowej n.n. NIE
652 2016-05-05 zgłoszenie budowy dla nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
641 2016-05-02 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
643 2016-05-02 zgłoszenie budowy - montaż ślusarki okiennej i drzwiowej w domu jednorodzinnym NIE
613 2016-04-28 zgłoszenie budowy wolnostojącego domu jednorodzinnego NIE
571 2016-04-22 zgłoszenie zamiaru przebudowy, rozbudowy b. jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, a kondygnacji przyziemnej na cele usługowe NIE
580 2016-04-22 zgłoszenie zamiaru przebudowy domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej NIE
554 2016-04-20 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego z wbudowanym garażem TAK
555 2016-04-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych TAK
558 2016-04-20 zgłoszenie nadbudowy, rozbudowy b. mieszkalnego NIE
563 2016-04-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami NIE
527 2016-04-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
528 2016-04-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych NIE
533 2016-04-18 zgłoszenie zamiaru przebudowy linii napowietrznej nn-0,4kV na linię kablową nn 0,4kV (jedno przęsło) NIE
517 2016-04-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy tranzytowego odcinka sieci wodociągowej wody pitnej DN300, kolidującego z planowaną halą magazynową i infrastrukturą NIE
518 2016-04-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,budowy komory ciepłowniczej O3/12, podziemnej z uzbrojeniem, sieci cieplnej preizolowanej, sieci cieplnej w komorze, instalacji kanalizacyjnej odwodnienia dna komory, elektrycznych sieci kablowych NIE
521 2016-04-15 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego - remont elewacji NIE
508 2016-04-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci cieplnej dla podłączenia obiektów zasilanych z kotłowni przy ul. Palacza 124/126 wraz z przyłączem NIE
494 2016-04-12 zgłoszenie rozbudowy istn. budynku jednorodzinnego o pomieszczenia gospodarcze + przebudowa budynku NIE
497 2016-04-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza kablowego nn-0,4kV TAK
484 2016-04-11 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym NIE
489 2016-04-11 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym nowej sieci wodociągowej NIE
495 2016-04-11 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
476 2016-04-08 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
478 2016-04-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
480 2016-04-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego NIE
482 2016-04-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymsieci wodociągowych wraz z przyłączem NIE
469 2016-04-07 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego TAK
452 2016-04-05 zgłoszenie rozbudowy i modernizacji tarasu garażu w b. jednorodzinnym TAK
440 2016-04-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
441 2016-04-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznejw ramach inwestycji Stacja Bułgarska NIE
444 2016-04-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego NIE
445 2016-04-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
431 2016-04-01 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego wraz z przebudową wejścia oraz rozbudową o taras NIE
434 2016-04-01 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
437 2016-04-01 zgłoszenie rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
419 2016-03-30 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
412 2016-03-25 zgłoszenie zamiaru budowy budynku jednorodzinnego NIE
402 2016-03-23 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
391 2016-03-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego NIE
380 2016-03-21 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
384 2016-03-21 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego NIE
367 2016-03-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego NIE
360 2016-03-15 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
350 2016-03-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym parku z elementami małej architektury oraz sieci elektroenergetycznych NIE
336 2016-03-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej NIE
322 2016-03-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
317 2016-03-08 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
319 2016-03-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
312 2016-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn. NIE
307 2016-03-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym remontu sieci rozdzielczej na odc.W1-T1 wraz z budową przyłączy cieplnych na odc.T1-W2, T1-W3,W4-W5 NIE
308 2016-03-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
284 2016-03-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym instalacji sanitarnych NIE
289 2016-03-01 zgłoszenie zamiaru budowy części gospodarczo-garażowej TAK
275 2016-02-29 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
260 2016-02-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
259 2016-02-25 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej TAK
265 2016-02-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
249 2016-02-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym stacji transformatorowej MST oraz linii kablowych nn oraz złączy kablowych NIE
239 2016-02-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych NIE
234 2016-02-22 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
416 2016-02-22 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
226 2016-02-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
199 2016-02-16 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
203 2016-02-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
189 2016-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego NIE
178 2016-02-12 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego TAK
185 2016-02-12 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
171 2016-02-11 zgłoszenie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy b. jednorodzinnego NIE
160 2016-02-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projekltem budowlanym sieci wodociągowej NIE
154 2016-02-09 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi i garażem NIE
157 2016-02-09 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
143 2016-02-08 zgłoszenie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wew.instalacją gazu NIE
147 2016-02-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wodociągu NIE
141 2016-02-05 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
130 2016-02-04 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
136 2016-02-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
137 2016-02-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
123 2016-02-02 zgłoszenie rozbudowy budynku jednorodzinnego wraz z ociepleniem budynku istniejącego NIE
126 2016-02-02 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
108 2016-02-01 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym NIE
109 2016-02-01 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym energetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi typu ZK1x4P i ZK1x2P NIE
121 2016-02-01 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnek NIE
100 2016-01-29 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
89 2016-01-27 zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
83 2016-01-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
84 2016-01-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
85 2016-01-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
76 2016-01-25 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy b. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej NIE